Cách Chơi Đội Hình Đồ Long DTCL Mùa 7.5 Mạnh Nhất Theo Bản Cập Nhật

Cách Chơi Đội Hình Đồ Long DTCL Mùa 7.5 Mạnh Nhất Theo Bản Cập Nhật: Hướng dẫn cách chơi đội hình Đồ Long DTCL mùa 7.5 mới cập nhật cùng các kết hợp với các hệ tộc mới chi tiết mạnh nhất cũng như các lên đồ các tướng các bạn có thể tham khảo qua bài viết cách chơi đội hình Đồ Long 7.5 mới nhất từ cogitot.com sau đây nhé

Giới Thiệu Đội Hình Đồ Long DTCL 7.5

Các Tướng Hệ Đồ Long DTCL Cùng Braum

Danh Sách Tướng Đội Hình Đồ Long DTCL: 

  • Braum DTCL (2 Vàng): Đồ Long – Hộ Pháp
  • Lillia DTCL (2 Vàng): Đồ Long – Kỵ Sĩ – Pháp Sư
  • Diana DTCL (3 Vàng): Đò Long – Sát Thủ
  • Olaf DTCL (3 Vàng): Đồ Long – Đấu Sĩ – Chiến Binh

Mô tả: Khi bạn không có Rồng Thần nào trên sân, các tướng thuộc hệ này sẽ gây thêm % Sát Thương Phép, giảm 30% Sát Thương phải nhận từ các đơn vị địch có hơn 2500 Máu Tối Đa.

  • 2 Đồ Long: +20% sát thương phép
  • 4 Đồ Long: +40% sát thương phép
  • 6 Đồ Long: +80% sát thương phép

Cách Lên Đồ Tướng DTCL Đội Hình Đồ Long

Cách Lên Đồ Olaf Đấu Trường Chân Lý Mùa 7

Cách Lên Đồ Diana Đấu Trường Chân Lý Mùa 7

Cách Lên Đồ Lillia Đấu Trường Chân Lý Mùa 7 Cách Lên Đồ Lillia Đấu Trường Chân Lý Mùa 7 2

Cách Lên Đồ Braum Đấu Trường Chân Lý Mùa 7

Các Đội Hình Đồ Long DTCL Mạnh Nhất Theo Bản Cập Nhật

Các Đội Hình Đồ Long DTCL Mạnh Nhất Theo Bản Cập Nhật

Các Tướng Gồm: Lillia, Sylas, Olaf, Pantheon, Rakan, Braum, Dinana, Nilah, Bard

Cách Lên Đồ Các Tướng Chính:

Tags: Đội Hình Đồ Long DTCL, Cách Chơi Đội Hình Đồ Long DTCL, Đội Hình Đồ Long Mạnh Nhất, Đội Hình DTCL Mạnh Nhất, Đội Hình Đồ Long Đấu Si

Related Posts