Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất: Cách lên đồ cho tướng DTCL mùa 7 mới nhất theo bản cập nhật, được web cogitot.com gửi đến bạn đọc, mỗi tướng đtcl mùa 7.5 này hoàn toàn mới với cơ chế khác nhiều so với các phiên bản trước, chi tiết bài ghép đồ cho tướng dtcl 7.5 cụ thể qua bài đọc sau

Cách lên đồ cho tướng DTCL mùa 7.5 mới nhất theo bản cập nhật, được web cogitot.com gửi đến bạn đọc, mỗi tướng đtcl mùa 7.5 này hoàn toàn mới với cơ chế khác nhiều so với các phiên bản trước, chi tiết bài ghép đồ cho tướng dtcl 7.5 cụ thể qua bài đọc sau

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 7.5 Cập Nhật Mới Nhất

Cách Ghép Đồ Xẻng Vàng DTCL Mùa 7.5

Tên chính thức của những trang bị ghép bằng Xẻng Vàng trong DTCL mùa 7.5 vẫn sẽ là các Ấn Hệ Tộc. Giờ Giáp Thiên Nhiên sẽ được thay thế bởi Vương Miện Chiến Thuật nhưng chỉ thay đổi hình ảnh và công dụng không khác gì nhau.

  • Xẻng Vàng + Kiếm B.F: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Kim Long
  • Xẻng Vàng + Cung Gỗ: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Cuồng Nộ (Ragewing)
  • Xẻng Vàng + Giáp Lưới: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Kị Sĩ (Cavalier).
  • Xẻng Vàng + Áo Choàng Bạc: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Huyền Long
  • Xẻng Vàng + Gậy Quá Khổ: Tướng sở hữu cũng là một tướng Ấn Thượng Long
  • Xẻng Vàng + Nước Mắt Nữ Thần: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Pháp Sư (Mage)
  • Xẻng Vàng + Đai Khổng Lồ: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Đấu Sĩ (Bruiser)
  • Xẻng Vàng + Găng Đấu Tập: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Sát Thủ (Assassin)
  • Xẻng Vàng + Xẻng Vàng: Vương Miện Chiến Thuật > Thêm một slot tướng trên bàn cờ

Tags: lên đồ tướng dtcl mùa 7.5, lên đồ cho tướng dtcl, ghép đồ cho tướng dtcl, cách lên đồ tướng dtcl mới nhất